Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Kurulu

Yasin ÇAKIREL

Dr.Öğr.Üyesi Yasin ÇAKIREL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müdür (Başkan)

sbe@klu.edu.tr

0288 246 16 01

Gülnur ETİ İÇLİ

Prof.Dr. Gülnur ETİ İÇLİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme Anabilim Dalı Başkanı (Üye)

gulnur.icli@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Rengin AK

Prof.Dr. Rengin AK

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat Anabilim Dalı Başkanı (Üye)

rengin.ak@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Süleyman KALE

Doç.Dr. Süleyman KALE

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı (Üye)

http://personel.klu.edu.tr/suleymankale

suleymankale@klu.edu.tr

90(288) 412 84 57-58 Dahili:5707

Orhan YALÇIN

Prof.Dr. Orhan YALÇIN

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Anabilim Dalı Başkanı (Üye)

syo@klu.edu.tr,orhanyalcin@klu.edu.tr

0288,214 55 74

Sadık TÜRKER

Prof.Dr. Sadık TÜRKER

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Anabilim Dalı Başkanı (Üye)

sadik.turker@klu.edu.tr

0288 246 17 34

Selahattin YILDIRIM

Prof.Dr. Selahattin YILDIRIM

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı (Üye)

selahattinyildirim@klu.edu.tr

0288 246 16 66

Ramazan TİYEK

Doç.Dr. Ramazan TİYEK

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı (Üye)

http://personel.klu.edu.tr/ramazan.tiyek

ramazan.tiyek@klu.edu.tr

0 (288) 246 17 09

Bülent BAYRAM

Doç.Dr. Bülent BAYRAM

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı (ÜYE)

bulentbayram@klu.edu.tr

0 288 246 17 34

Yakup YILMAZ

Doç.Dr. Yakup YILMAZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı (ÜYE)

0288 246 17 34

Faruk DOĞAN

Dr.Öğr.Üyesi Faruk DOĞAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih Anabilim Dalı Başkanı (Üye)

0288 246 17 34

Mehmet Han ERGÜVEN

Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı (Üye)

0288 246 15 32

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.