Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans-Doktora Yazılı Ve Mülakat Sınav Sonuçları Ve Kesin Kayıt İşlemleri

25/08/2017 18:59:01 - 25/08/2017 17:28:43 - 12652 Okunma

Enstitümüz, 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü programlara başvuruda bulunmuş adayların yazılı ve mülakat sınav sonuçları aşağıdaki listede açıklanmıştır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar  07.09.2017 – 08.09.2017 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte enstitümüz öğrenci işleri bürosunda kesin kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. 

 

Önemli Notlar:

1- Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracılığı ile enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır.  Posta yolu ile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2- Kesin kayıt sırasında; öğrencilerin istenilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz edemeyen enstitümüze online olarak başvuru bilgileriyle, alınan belgeler arasında farklılıklar bulunan adayların kesin kayıt işlemi yapılmaz, gerçek dışı bilgilere göre kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir.

3- Kesin kayıt işlemleri sırasında istenilen evrakların asılları ibraz edildiği takdirde adayların yanında bulunduracakları ilgili belgelerin birer adet fotokopileri enstitümüz tarafından onaylanarak kabul edilecektir.

4- Kayıt hakkı kazanıp da kesin kayıt dönemi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, bir defaya mahsus olmak üzere, 08.09.2017 tarihinde boş kalan kontenjanlar yayınlanacak olup; yedek adaylar 11.09.2017-12.09.2017 tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecektir. (Yedek olarak ilan edilen adaylar, istenilen belgelerle enstitümüze gelerek başvuru yapmalıdırlar.)

 

 

BAŞVURU SONUÇLARI:

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora
Alan İçi Alan Dışı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Sonuç İçin (Tıklayın)    
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sonuç İçin (Tıklayın) Sonuç İçin (Tıklayın) Sonuç İçin (Tıklayın)
Felsefe Sonuç İçin (Tıklayın)   Sonuç İçin (Tıklayın)
İktisat Sonuç İçin (Tıklayın) Sonuç için (Tıklayın) Sonuç İçin (Tıklayın)
İşletme Sonuç İçin (Tıklayın) Sonuç İçin (Tıklayın)  
Tarih Sonuç İçin (Tıklayın)   Sonuç İçin (Tıklayın)
Temel İslam Bilimleri Sonuç İçin (Tıklayın) Sonuç İçin (Tıklayın)  
Turizm İşletmeciliği Sonuç İçin (Tıklayın)    
Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç İçin (Tıklayın)    

* Tezli Yüksek Lisansa Giriş İçin; Yazılı ve Mülakat Sınav Ortalması 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılmışlardır.

* Doktora Programlarına Giriş İçin; Yazılı ve Mülakat Sınav Ortalması 65 puanın altında olan adaylar başarısız sayılmışlardır.

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Lisansüstü Önkayıt Formu (Erkek Adaylar İçin) (Tıklayın)
 2. Lisansüstü Önkayıt Formu (Bayan Adaylar İçin) (Tıklayın)
 3. Lisans diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi),
 4. Transkript Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi),
 5. Yurtdışından Mezun Olanların Yükseköğretim Kurulundan Almış Oldukları Denklik Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
 6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi çıktısı,
 7. Nüfus cüzdanı (Aslı ve 1 adet fotokopisi),
 8. Hizmet Belgesi (Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda Araştırma Görevlisi ve/veya ÖYP Kapsamında görev yapanlar getireceklerdir.)
 9. 5 adet vesikalık fotoğraf.
 10. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı),
 11. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu (Tıklayın)
 12. Askerlik İşlemleri Beyanı (Tıklayın)

 

 

DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Lisansüstü Önkayıt Formu (Erkek Adaylar İçin) (Tıklayın)
 2. Lisansüstü Önkayıt Formu (Bayan Adaylar İçin) (Tıklayın)
 3. Lisans diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi),
 4. Yüksek lisans diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ve 1 adet Fotokopisi)
 5. Lisans ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi),
 6. Yurtdışından Mezun Olanların Yükseköğretim Kurulundan Almış Oldukları Denklik Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
 7. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi çıktısı,
 8. Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge,
 9. Nüfus cüzdanı (Aslı ve 1 adet fotokopisi),
 10. Hizmet Belgesi (Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda Araştırma Görevlisi ve/veya ÖYP Kapsamında görev yapanlar getireceklerdir.)
 11. 5 adet vesikalık fotoğraf.
 12. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı),
 13. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu (Tıklayın)
 14. Askerlik İşlemleri Beyanı (Tıklayın)
sbe klu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.