Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dönem Projesi Sunumu ve Teslimi İşlemleri

 

Dönem Projesini tamamlayan öğrencilerin proje sunumu/teslimi için yapılması gereken işlemler:

1-Dönem projelerini tamamlamış olan öğrencilerimizin, dönem projelerinin intihal taraması için danışmanlarıyla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

2-İntihal taraması "TURNITIN" intihal tespit programı kullanılarak danışman tarafından yapılacak olup, öğrencilerimizin dönem projesi teslim başvurusunda bulunabilmesi için çıkan intihal oranının alıntılar hariç %15 veya alıntılar dâhil %30 ve altında olması gerekmektedir.

3-İntihal oranı alıntılar hariç %15 veya alıntılar dâhil %30 ve altında olması durumunda öğrencinin ve danışmanının;

  1. “SBE.FR.002-Dönem Projesi İntihal Raporu Uygunluk Yazısı”,
  2. “ENO.FR.026-Sınav Tarihi Tebliğ Form”larının doldurulması ve ekine de intihal sonucunun yer aldığı sayfanın çıktısını ekleyerek gerekli imzaların tamamlanması ve enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

4-Öğrenci, belirlenen tarihte Dönem Projesinin sunumunu yapar. Sunum sonrasında başarılı olan öğrencilerin;

  1. “ENO.FR.049-Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu”,
  2. “ENO.FR.050-Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslim Formu”,
  3. “1 adet elektronik ortamda (CD/DVD) Dönem Projesi”,
  4. “ENO.FR.012-İlişik Kesme Belge”lerinin doldurulması ve çıktılarının imzalanarak enstitüye teslim edilmesi halinde, en erken 15 (on beş) en geç 1 (bir) ay içerisinde mezuniyet işlemleri tamamlanır.

 

Not: Belirtilen formların elektronik ortamda doldurulması ve çıktısının alınması gerekmektedir. Elle doldurulan formlar işleme alınmamaktadır.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.