Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlişiği Kesilen Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci

31/07/2019 14:12:01 - 08/08/2019 09:36:47 - 8538 Okunma

Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile azami süreler içinde ders ve tez aşamasını tamamlayamayan aşağıdaki listede isimleri bulunan Tezli Yüksek Lisans Programları öğrencilerimizin enstitümüz ile ilişiği kesilmiştir.

Enstitü Yönetim Kurulunun 19.07.2019 tarih ve 27/9 sayılı kararı

Karar  9    :  Enstitümüz tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören ve azami öğrenim süreleri içerisinde ders ve tez dönemlerinde başarısız olan öğrencilerin transkriptleri görüşülerek; EK-3’de T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası, adı-soyadı ile kayıtlı olduğu programı yazılı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü ile Üniversitemiz Senatosunun 21.07.2016 tarih 76/3 toplantı sayılı karar eki ile kabul edilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne ilişkin Uygulama Esaslarının 4’üncü maddesi gereği enstitümüz ile ilişiklerinin kesilmesine ve Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi gereği bu kararın enstitü internet sayfasında ilan edilmesine adı geçenlere ayrıca bir tebligat yapılmamasına katılımın oy birliği ile karar verilmiştir.

 

EK-3- DERS AŞAMASINI TAMAMLAYAMAYIP  İLİŞİĞİ KESİLEN TEZLİ YÜKSEK PROGRAMLARI LİSANS ÖĞRENCİ LİSTESİ

EK-3-TEZ AŞAMASINI TAMAMLAYAMAYIP  İLİŞİĞİ KESİLEN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİ LİSTESİ

İLİŞİK KESME KAYDI SİLİNEN

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.