Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlişiği Kesilen Tezsiz Yüksek Lisans Programı

31/07/2019 14:10:06 - 08/08/2019 09:36:45 - 11220 Okunma

Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile azami süreler içinde ders ve proje aşamasını tamamlayamayan aşağıdaki listede isimleri bulunan Tezsiz Yüksek Lisans Programları öğrencilerimizin enstitümüz ile ilişiği kesilmiştir.

 

Enstitü Yönetim Kurulunun 19.07.2019 tarih ve 27/8 sayılı kararı

Karar  8      : Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim gören ve azami öğrenim süreleri içerisinde başarısız olan veya dönem projelerini teslim etmeyen öğrencilerin transkriptleri görüşülerek; EK-2’de T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası, adı-soyadı ile kayıtlı olduğu programı yazılı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 1. fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.” hükmü ile Üniversitemiz Senatosunun 21.07.2016 tarih 76/3 toplantı sayılı karar eki ile kabul edilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne ilişkin Uygulama Esaslarının 5. Maddesi gereği enstitümüz ile ilişiklerinin kesilmesine ve Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 59. Maddesi gereği bu kararın enstitü internet sayfasında ilan edilmesine adı geçenlere ayrıca bir tebligat yapılmamasına katılımın oy birliği ile karar verilmiştir.

EK-2 DERS VE PROJE AŞAMASINI TAMAMLAMAYAYIP İLİŞİĞİ KESİLEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİ LİSTESİ

İlişik kesme tezsiz

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.