Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

27/08/2014 15:21:42 - 10/12/2019 15:21:42 - 29783 Okunma

GENEL BİLGİLER


Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile Kırklareli Üniversitesi bünyesinde kurularak 2010-2011 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü halen 13 Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı yürütülen  Doktora, Tezli Yüksek Lisans ,Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans derecelerinde toplam 30 öğretim programıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.  

 

Misyonumuz

Sosyal bilimler alanında analitik düşünme yetkinliğine sahip, sosyal ve kültürel değerleri ve değişimleri analiz edip yorumlayabilen, bilimsel çalışmalara kendini adayan, bilimsel yeniliklere ve birikime katkıda bulunmak suretiyle çalıştıkları kurum ve kuruluşlara olduğu kadar, insanlarımızın ve tüm insanlığın refah ve mutluluğuna hizmet eden, vasıflı, özgüveni yüksek, çevreye ve insani değerlere saygılı öğretim elemanı ve uzmanlar yetiştirmektir. 

 

Vizyonumuz

Sosyal hayatın hızlı değişim ve gelişiminde teknoloji ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uzman kişilerin yetiştirilmesinde, evrensel bilimsel bilginin üretilmesinde, yayılmasında ve kullanılmasında dünya çapında saygın ve güvenilir bir öğretim-araştırma kurumu olmaktır. 

 

Genel Bilgiler

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.