Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Bilimsel Hazırlık Programlarında Başarısızlık Sebebiyle Kaydı Silinen Öğrenci Listesi

25/08/2017 18:59:55 - 25/08/2017 19:00:57 - 1112 Okunma

Enstitümüz Yönetim Kurulu'nun 16.08.2017 tarih ve 26/5 sayılı toplantısının kararı gereği, yüksek lisans programlarında Bilimsel Hazırlık statüsünde öğrenim gören ve azami öğrenim süreleri içerisinde başarısız olan öğrencilerin transkriptleri görüşülerek; aşağıda öğrenci numarası, adı-soyadı ile kayıtlı olduğu programı yazılı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 30. Maddesinin 4. fıkrası “Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez” hükmü ile Üniversitemiz Senatosunun 21.07.2016 tarih 76/3 toplantı sayılı karar eki ile kabul edilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne ilişkin Uygulama Esaslarının 2. Maddesi gereği enstitümüz ile ilişiklerinin kesilmesine ve Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 59. Maddesi gereği bu kararın enstitü internet sayfasında ilan edilmesine adı geçenlere ayrıca bir tebligat yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sıra No

Öğrenci No

Adı

Soyadı

Anabilim Dalı

1

1168112112

Oğuzhan

KIYMACI

Çağdaş Türk Leh. ve Edebiyatları

2

1168112601

Aygül

ALİYEVA

Çağdaş Türk Leh. ve Edebiyatları

3

1168107121

Emre Yasin

YÖRÜK

Çalışma Eko. ve Endüstri İlişkileri

4

1108101108

Recep

UVAT

Felsefe

5

1108101109

Armağan

ÇARIKÇI

Felsefe

6

1118101104

Enver

ÖZDERİN

Felsefe

7

1128101102

Enes

AKSU

Felsefe

8

1148101106

Ezgi

UVALIOĞLU

Felsefe

9

1158101111

Mahir

DEMİRHAN

Felsefe

10

1128103102

Ali Murat

ATMACA

İktisat

11

1128103120

Zekeriya

ARMAĞAN

İktisat

12

1118104111

Recep

AKKAYA

İşletme

13

1138104103

Ufuk

KARAGÖZ

İşletme

14

1138104107

Harun

BALKAN

İşletme

15

1138104601

Amza Adil

MFOMBAM TEMGBAİT

İşletme

16

1148104106

Meryem

ÇİFCİ

İşletme

17

1158104109

Murat

ÇETİN

İşletme

18

1148106101

Temmuz

KAYASÖKEN

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

19

1148106106

Songül

TUNÇELLİ

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

20

1158111105

Halit Taha

YAŞA

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

21

1158111109

Kadir

SALCI

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

22

1108102101

Türkay

KÜÇÜK

Tarih

23

1108102107

Barış

ALAGÖZ

Tarih

24

1108102108

Ayşe

ÖZKAN

Tarih

25

1108102109

Mustafa Ünal

YILMAZ

Tarih

26

1118102102

Merve

KAYA

Tarih

27

1118102115

Erkan

ŞİŞLİ

Tarih

28

1128102103

Durmuş

ERÇİL

Tarih

29

1138102109

Tuğba

DEMİRELLİ

Tarih

30

1148108106

İlknur

FENER

Turizm İşletmeciliği

 
sbe bh

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.