Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Matbu Formlar

                                                 (Tüm Formların Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir.)

Simgenin
Üzerine
Tıklayın

GENEL FORMLAR

ENO.FR.001-Askerlik İşlemleri Formu
ENO.FR.002-Bedelli Askerlik Bildirim Formu
ENO.FR.003-Mazeretli Ders Kayıt Formu
ENO.FR.004-Ders Muafiyeti Başvuru Formu
ENO.FR.005-Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
ENO.FR.006-Mazeret Sınavı Başvuru Formu
ENO.FR.007-Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi
ENO.FR.008-Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu
ENO.FR.009-Araştırma İzin Formu
ENO.FR.010-Kayıt Dondurma Dilekçesi
ENO.FR.011-Kayıt Sildirme Dilekçesi
ENO.FR.012-İlişik Kesme Belgesi
ENO.FR.051-Genel Amaçlı Dilekçe
Simgenin
Üzerine
Tıklayın

BAŞVURU FORMLARI

ENO.FR.013-Yatay Geçiş Başvuru Formu
ENO.FR.014-Yabancı Uyruklu Başvuru Formu
ENO.FR.015-Özel Öğrenci Başvuru Formu
Simgenin
Üzerine
Tıklayın
EABD VE ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN FORMLAR
ENO.FR.016-Yeni Öğrenci Talep Formu
ENO.FR.017-Bilim ve Mülakat Sınavı Jüri Belirleme Formu
ENO.FR.018-Yeni Ders Öneri Formu
ENO.FR.019-Ders Programı
ENO.FR.020-Muafiyet ve Ders Saydırma Formu
ENO.FR.021-Lisansüstü Ders Değerlendirme Formu
ENO.FR.022-Lisansüstü Not Düzeltme Formu
ENO.FR.023-Misafir Öğrenci Başarı Durumu Formu
ENO.FR.024-Tez Danışmanı Uygun Görüş Yazısı
ENO.FR.025-Tez Kontrol Uygunluk Formu
ENO.FR.026-Sınav Tarihi Tebliğ Formu
ENO.FR.074-Üniversite Dışından Gelen Öğretim Üyeleri Yolluk Yevmiye İstem Dilekçesi
ENO.FR.075-Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu
SGD.FR.001-Ders Yükü Formu
SBE.FR.001-Tez Çalışması İntihal Raporu Uygunluk Yazısı
Simgenin
Üzerine
Tıklayın
ORTAK FORMLAR
ENO.FR.027-Tez Danışmanı Öneri Formu
ENO.FR.028-Eş Danışman Öneri Formu
ENO.FR.029-Danışman Değişikliği Öneri Formu
ENO.FR.030-Tez Öneri ve Değişiklik Formu
ENO.FR.031-Mezuniyet ve Tez Teslim Formu
Simgenin
Üzerine
Tıklayın
DOKTORA PROGRAMI İÇİN FORMLAR
ENO.FR.032-Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
ENO.FR.033-Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu
ENO.FR.034-Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı
ENO.FR.035-Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Formu
ENO.FR.036-Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Formu
ENO.FR.037-Doktora Tez İzleme Komitesi Belirleme Formu
ENO.FR.038-Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu
ENO.FR.039-Doktora Tez İzleme Sınav Tutanağı
ENO.FR.040-Doktora Yayın Koşulu Bildirim Formu
ENO.FR.041-Doktora Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu
ENO.FR.042-Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı
ENO.FR.043-Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Tez Değerlendirme Formu
Simgenin
Üzerine
Tıklayın
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN FORMLAR
ENO.FR.044-Yüksek Lisans Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu
ENO.FR.045-Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı
ENO.FR.046-Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tez Değerlendirme Formu
ENO.FR.052-Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Talep Dilekçesi
Simgenin
Üzerine
Tıklayın
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN FORMLAR
ENO.FR.047-Yüksek Lisans Proje Danışmanı Öneri Formu
ENO.FR.048-Yüksek Lisans Proje Konusu Öneri ve Değişiklik Formu
ENO.FR.049-Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu
ENO.FR.050-Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslim Formu
SBE.FR.002-Dönem Projesi İntihal Raporu Uygunluk Yazısı

 

 
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.