Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Teslimi Ve Tez Savunma Sınavı İşlemleri

 

Tez Danışmanlarının ve Öğrencilerin aşağıdaki iş ve işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

Enstitümüz lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin, Tezlerinin şekil şart açısından uygunluğunun kontrolü ve intihal raporu alınması işlemleri, Araştırma Görevlileri Zeynep ÖZTÜRK ve Mehmet TUNCER tarafından yürütülmektedir. Tez savunma sınavına girecek olan öğrencilerimiz tezlerinin şekil şart açısından uygunluğunun kontrolünü Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yaptırabilirler.

1. İntihal Yazılım Programı Raporu, Kırklareli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından sağlanan "TURNITIN” İntihal tespit programı kullanılarak sosyal bilimler enstitüsü görevlisi tarafından alınır.

2. Tez Çalışması İntihal Yazılım Programı Raporunun enstitü görevlisi tarafından alınabilmesi için, Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini,  tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, “Tezin Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç Bölümleri”nden oluşacak şekilde tek bir Word dosyası (.doc veya .docx) olarak sbe@klu.edu.tr adresine ekli dosya olarak gönderir.

3. Öğrenci Tezinin 1 adet spiralli dosya olarak şekil ve şart açısından kontrolü için enstitüye teslim eder.

4. Oluşturulan intihal raporunda yer alan intihal yüzdelik oranı toplamda “alıntılar hariç” ise %15 “alıntılar dâhil” ise %30’u geçmemelidir.

5. Şekil şart açısından eksiği bulunmayan ve yukarıda belirtilen oranları geçmeyen öğrencilerin tez savunma sınav jürileri "SBE-ABD-8- TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL RAPORU UYGUNLUK YAZISI" ,SBE-TA-3- TEZ TESLİM VE TEZ SAVUNMA JÜRİSİ BELİRLEME FORMU” ve “SBE-ABD-7- SINAV TARİHİ TEBLİĞ FORM”unun ıslak imzalı olarak enstitüye teslim edilmesi durumunda jüri üyeleri oluşturulur. (Tez savunma sınavı, ilgili belgelerin jüri üyelerine teslim edilmesinden sonra en erken 7 (yedi) gün en geç 1 (bir) ay içerisinde yapılır)

6. Tez savunma sınav jürilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından oluşturulmasından sonra Öğrenci, Enstitüden Jüri Üyesi Görevlendirme Yazılarını ve "SBE-GNL-6- TEZ SAVUNMA, JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM VE GÖREVLENDİRME YAZISI TUTANAĞI”nı teslim alarak tezlerin 1 kopyasını her bir Jüri Üyesine imza karşılığında teslim ederek ilgili tutanağı enstitüye getirir.

7. Tez savunma sınavı yapılan öğrencinin durumu 3 (üç) iş günü içerisinde “SBE-TA-4- TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI” ile enstitüye bildirilir.

8. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci 1 ay içerisinde tezinin 3 adet ciltlenmiş halini teslim eder.Öğrenci, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine kabul edilmiş olan tez bilgilerini e-devlet şifresiyle birlikte elektronik ortamda doldurarak, doldurmuş olduğu formun 2 adet çıktısı ve buradan aldığı referans numarasıyla tezini pdf formatında kaydederek dosya adını referans numarası olacak şekilde 3 adet CD’ yi ve formu enstitüye teslim eder.

(ÖRNEK: referans no.pdf)

9. Geçici Mezuniyet belgesi talebinde bulunacak öğrenci "SBE-TA-5- MEZUNİYET TEZ TESLİM FORMU" ileSBE-GNL-5- İLİŞİK KESME BELGESİ” ni doldurup ilgili birimlere imzalattıktan sonra enstitüye öğrenci kimliği ile birlikte teslim etmelidir.

10. Öğrenci, enstitüye teslim ettiği tezlerin bir nüshasını enstitü müdürünün imzası sonrasında "KÜTÜPHANE TEZ TESLİM VE YAYIMLAMA İZİN FORMU" 2 nüsha ile Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine teslim ederek ilgili formun 1 Nüshasını Enstitüye teslim eder.

11. Öğrenciye, tüm belge ve evrakları enstitüye teslim ettiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerinde geçici mezuniyet belgesi hazırlanarak teslim edilir.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.