Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Teslimi ve Tez Savunma Sınavı İşlemleri

 

Tez Danışmanlarının ve Öğrencilerin aşağıdaki iş ve işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

Enstitümüz lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin, Tezlerinin şekil şart açısından uygunluğunun kontrolü ve intihal raporu alınması işlemleri, Araştırma Görevlileri Zeynep ÖZTÜRK ve Mehmet TUNCER tarafından yürütülmektedir. Tez savunma sınavına girecek olan öğrencilerimiz tezlerinin şekil şart açısından uygunluğunun kontrolünü Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yaptırabilirler.

1. İntihal Yazılım Programı Raporu, Kırklareli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından sağlanan "TURNITIN” İntihal tespit programı kullanılarak sosyal bilimler enstitüsü görevlisi tarafından alınır.

2. Tez Çalışması İntihal Yazılım Programı Raporunun enstitü görevlisi tarafından alınabilmesi için, Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini,  tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin "ENO.FR.024-Tez Danışmanı Uygun Görüş Yazısı" formu ile birlikte tezi, “Tezin Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç Bölümleri”nden oluşacak şekilde tek bir Word dosyası (.doc veya .docx) olarak sbe@klu.edu.tr adresine ekli dosya olarak gönderir.

3. Öğrenci Tezinin 1 adet spiralli dosya olarak, şekil ve şart açısından kontrolü için "ENO.FR.025-Tez Kontrol Uygunluk Formu" ile birlikte enstitüye teslim eder.

4. Oluşturulan intihal raporunda yer alan intihal yüzdelik oranı toplamda “alıntılar hariç” ise %15 “alıntılar dâhil” ise %30’u geçmemelidir.

Not: 3. ve 4. maddedeki şartların sağlanmadığı durumlarda ilgili düzeltmeler yapılmadan diğer belgeler teslim edilemez.

5. Şekil şart açısından eksiği bulunmayan ve yukarıda belirtilen oranları geçmeyen öğrencilerin tez savunma sınav jürileri "SBE.FR.001-Tez Çalışması İntihal Raporu Uygunluk Yazısı" ,ENO.FR.044-Yüksek Lisans Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu ve ENO.FR.026-Sınav Tarihi Tebliğ Formunun ıslak imzalı olarak enstitüye teslim edilmesi durumunda jüri üyeleri oluşturulur.

6. Tez savunma sınavı yapılan öğrencinin durumu 3 (üç) iş günü içerisinde ENO.FR.045-Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı ve her bir jüri üyesinin dolduracağı ENO.FR.046-Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tez Değerlendirme Formu ile enstitüye bildirilir.

8. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci 1 ay içerisinde tezinin 3 adet ciltlenmiş halini teslim eder.Öğrenci, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine kabul edilmiş olan tez bilgilerini e-devlet şifresiyle birlikte elektronik ortamda doldurarak, doldurmuş olduğu formun 2 adet çıktısı ve buradan aldığı referans numarasıyla tezini pdf formatında kaydederek dosya adını referans numarası olacak şekilde 3 adet CD’ yi ve formu enstitüye teslim eder.

(ÖRNEK: referans no.pdf)

9. Geçici Mezuniyet belgesi talebinde bulunacak öğrenci "ENO.FR.031-Mezuniyet ve Tez Teslim Formu" ile ENO.FR.012-İlişik Kesme Belgesi ni doldurup ilgili birimlere imzalattıktan sonra enstitüye öğrenci kimliği ile birlikte teslim etmelidir.

10. Öğrenci, enstitüye teslim ettiği tezlerin bir nüshasını enstitü müdürünün imzası sonrasında "KDD.FR.007-Tez Teslim ve Yayımlama İzin Formu" 1 nüsha ile Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine teslim eder.

11. Öğrenciye, tüm belge ve evrakları enstitüye teslim ettiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerinde geçici mezuniyet belgesi hazırlanarak teslim edilir.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.