Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mevzuat

KANUNLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

3- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

4- 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

5- 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılmasına Dair Kanun

6- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

7- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

8- 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

9- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

10- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

11- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 

YÖNETMELİKLER

1- Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Çerçeve Yönetmelik)

2- Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Yeni)

3- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği 

4- Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

5- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

6 - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

7 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

8- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

9- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

 

YÖNERGELER

1- Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Senato Esasları

2 -Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönergesi

3- Doktora Yayın Yapma  Şartı Senato Esası

 

DİĞER

1- Resmi Gazete

2- Lisansüstü Eğitim-Öğretim İlkeleri

3- Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

4- Doktora Programı Açma Ölçütleri

5- Yök Formatında Özgeçmiş (CV)

 

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.